Call Us for Consultation

Loại hình tiệc phù hợp với tiệc cưới là Tiệc Buffet và Tiệc Ngồi phục vụ theo thực đơn cố định.