Call Us for Consultation

Các Hội nghị, Hội thảo cần có những bữa Tiệc Teabreak và Tiệc Canapé để khách mời có thêm không gian thư giãn, kết nối.