Call Us for Consultation

Tiệc Teabreak và Tiệc Canapé là hai loại hình tiệc phổ biến được ứng dụng trong các Lễ Khai trương, Buổi tiệc Giới thiệu Sản phẩm.